Tıkla Gel,Beklemeden Ye.
Kurumsal

İnsan Kaynakları

M&N GÜR olarak, işe alım politikalarımızda en önemli noktayı eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi oluşturur. Her zaman öncelikli hedefimiz, mutlu, verimli ve aidiyet hissi içerisinde çalışan personeller için gerekli şartları sağlamaktır.
 
Şirketimizde; 
 
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
 
Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, hedefleri ve genel gidişatı hakkında bilgilendirmeler yapılır. 
 
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
 
Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.